ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയി ശേഷം അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്

സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയതും അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടിയിലേക്ക് വെച്ചു ശേഷം അവന്റെ തോളിലേക്ക് തലചുവച്ചുകൊണ്ട് കടലിലേക്ക് നോക്കി. എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം അലക്ഷ്യമായി വെറുതെ മൂളി ബാംഗ്ലൂർ വന്ന ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ …

ദേവിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിപാട് നടത്തിനോക്കും മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം

ദുരിതം വിഷമങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നവരാകുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്രതന്നെ വിഷമം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിലും പുറത്തു പറയുവാൻ സാധിക്കാതെ പുറമേ ചിരിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നാൽ എത്രതന്നെ വിഷമതകൾ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയാലും ഒരുനാൾ ഉറപ്പായും ഇവ …

ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ കടാക്ഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

മനസ്സിനെയും നെഗറ്റീവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കുളി എത്ര ഉണർവിൽ ആയാലും വിഷമതയിലും നാമം പോയി കുളിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആണ്. എട്ടുമണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുളിക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക …

വാതിന് നേരെ ഈ വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കരുത്

ശരിയായ രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ സൗഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷവും സുഖവും എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും ഒരു വീടിനും സ്ഥലത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ. പ്രധാന വാതില്‍ …

ചൂല് ഈ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കരുത്

വീട്ടിലെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഓരോ സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിപരീതമായ നൽകുക പ്രത്യേകിച്ച് വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് വീടും ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലവും. അതുപോലെതന്നെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥാനം എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും വെക്കാൻ …

ഈ മൂന്ന് നാളുകാരെക്കുറിച്ച് അറിയാം

നക്ഷത്രങ്ങളായ ഭരണി പൂരം പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർക്കും അതുപോലെതന്നെ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രമായ നക്ഷത്രക്കാരായ രോഹിണി അത്തം തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നല്ല മനസ്സിന് ഉടമകളായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം …

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ ജീവികൾ കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക

ജീവികൾ വരുമ്പോൾ പരിഗണിക്കാറില്ല പക്ഷേ ചില ജീവികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഒരിടത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തോട്ട് കേറി വരുമ്പോൾ ചിലത് നല്ല ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും നൽകുക. ചിലത് മോശപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ നൽകും അങ്ങനെയുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന …

ഇത് ആർക്കും ദാനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഐശ്വര്യം ഈശ്വരാ ദിനം എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകും.ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ താനും കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം …

നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ധനം വന്നുചേരാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

അഭിവൃദ്ധിക്ക് നേട്ടത്തിലുമൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് വാസ്തു പറയുന്നത് എല്ലാവിധ ഉയർച്ചകളും കാണാൻ സാധിക്കും അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ഉയർച്ചകളും നേട്ടങ്ങളുമൊക്കെ സ്പഷ്ടമായും പ്രകടമായും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുവിന്റെ പ്രാധാന്യം. ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ …

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയും മലിന ജലം ഇവിടെ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല

മലിനജലം ഒഴുക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് മലിനജലം പ്രത്യേക സ്ഥാനവും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്.അവിടെ വെള്ളത്തിൻറെ സാന്നിധ്യം കിണർ പോലുള്ള കാര്യം പോലുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശുദ്ധജലം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ …