കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ നടയിൽ നടന്ന മഹാത്ഭുതം! കേരളത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെയും ഒരു ഭക്തൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയ യാത്ര തിരിച്ചു അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു അർദ്ധരാത്രി സമയത്തായിരുന്നു …

ചെയ്താൽ ഉടനടി ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വഴിപാട്,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം …

ആർത്തവ മാസമുറ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാമോ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് …

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അടച്ചു! ഭക്തർ അറിഞ്ഞോ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഏതാണ്ട് മൂന്നുവർഷത്തോളം ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം കോവിഡ് കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ …

വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കൂ അത്ഭുതം നടക്കും ജീവിതത്തിൽ!.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് വിഷ്ണുമായ കുട്ടി ചാത്തനെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം …

ഗുരുവായൂരപ്പന് ഈ വഴിപാട് നേരുക,ആഗ്രഹം നടന്നിരിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് ഉള്ള ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗുരുവായൂരിൽ പോയവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെയും ഒരു ചൈതന്യം ഭഗവാന്റെ …

ഈ നാളുകാർ ഗുരുവായൂരിൽ പോകണം, പോയാൽ ജീവിതം രക്ഷപെടും

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 2024 എന്ന് പറയുന്ന വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഒക്കെ …

ഗുരുവായൂരിൽ വീണ്ടും കണ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടി ഭക്തർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പണ്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൂഴിക്കുന്നത് ഒപ്പുകുറ്റ എന്ന് പേരുള്ള സാമാന്യം ശരീരപുഷ്ടിയുള്ള ഉള്ള ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാൾക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ കാര്യങ്ങളോ …

മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് ചെയ്യു.. നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു …

ഈ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വിളിക്കുന്നു, ഗുരുവായൂർ പോകാൻ സമയമായി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഒരു അഭിവാജ്യം ഘടകമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസമോ ഒരു നിമിഷമോ …