നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിപരീതമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അതിനാൽ പലപ്പോഴും പ്രവചനങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് പലരുടെയും …

ഇന്ന് മുതൽ ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ 100 വഴികൾ തുറന്ന് കിട്ടും ഈ നാളുകാർക്ക്.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ചോദിച്ച നോക്കുമ്പോൾ ചില അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാകുന്നു ജൂലൈ 23 ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്നേദിവസം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് തന്നെ …

ശ്രാവണ മാസം പരമശിവൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാണേണ്ട വസ്തുക്കൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കന്ത പുരാണത്തിൽ മഹാദേവൻ കാർത്തിക സ്വാമിയോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മാസങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസം ശ്രാവണ മാസം തന്നെയാകുന്നു എന്ന വാക്കിൽ …

ഈ 8 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ കാണാൽ ഉറപ്പിച്ചോളു പരമശിവൻ വീട്ട് പടിക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും ശിവപ്രീതി ഉള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളെയും അതിജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു തണലായി …

വീട്ടിൽ ഈ 2 വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ? ബലി ഇട്ടിട്ട് ഫലം ഇല്ല ദുരിതം മാത്രം..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം… വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പിതൃ പ്രീതിക്കായി നാം ഏവരും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് കർക്കിടക വാവുബലി തന്നെയാകുന്നു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും മൺമറഞ്ഞ പിതൃക്കൾക്ക് …

കർക്കിടക വാവിന് മുൻപ് പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വീടുകളിൽ കാണിക്കുന്ന 6 ശുഭ ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം… കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് പിതൃക്കന്മാരുടെ മാസം കൂടിയാണ് ഒരുകാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയതുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം …

കടം തീരാൻ കർക്കടകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം… വാസ്തു ഊർജ്ജനങ്ങളുടെ അശാസ്ത്രം തന്നെയാകുന്നു നമ്മളിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല ഊർജ്ജങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ശരിയായ ഉദ്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ വാസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും …

ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇനി നല്ല കാലം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം… ജ്യോതിഷത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായ ദിവസങ്ങൾ ആണെന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആദിത്യൻ കർക്കിടകം രാശിയിൽ പൂയം ഞാറ്റുവേലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു ചന്ദ്രൻ …

കർക്കിടക വാവ് കഴിയുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ ഈ 3 തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, അത് വലിയ ദോഷമാണ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം… കർക്കിടക മാസത്തിലെയും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് കർക്കിടക വാവ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാർ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ …

വാവ് കഴിയുന്നത് വരെ ഈ നാളുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കയ്യിലോ പേഴ്സിലോ ഈ വസ്തു വെക്കുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കാർന്നവന്മാർ കർക്കിടകം കടുക്കുന്നു എന്നു പറയാറുണ്ട് എന്താണ് കർക്കിടകം കടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കർക്കിടകം അത് തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ആദ്യത്തെ …