തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ

നേർവ് ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം മാനസികരോഗങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം ബലക്കുറവ് ബാലൻസ് കുറവും സെൻസേഷൻ കുറവ് രുചി കുറവ് ഓർമ കുറവ് കോശങ്ങളുടെ ആരോഗ്യക്കുറവാണ് സംരക്ഷിക്കാനും എന്ത് തരം ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്.

അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന 5 സെൻസസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് 5 സെൻസസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടച്ചും പ്രഷറും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവർക്കെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരു പരിതിവരെ നേർവു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും പലതരം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു .

   

ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേർവിന്റെ ഒരു മൈക്രോ ലെവലിലേക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലൈൻ്റ് സെൻസ് കൂടി ഉണ്ടാകും. രോഗം വരുമോ ആദ്യം രോഗം വരുന്ന ഗ്ലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം രോഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ .

നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിവിൽ ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവർ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ വളരെയധികം കുറവാണ്. പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സെൻറമാറ്റിക് കണക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്കവർ പോസിബിൾ ആവും. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.