മൂലക്കുരു ഫിസ്റ്റുല വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പൈൽസ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല ഈയൊരു കണ്ടീഷൻ ആയത് നമ്മുടെ രക്തമേറിയ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പണായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് പല ഭക്ഷണങ്ങളും പലസ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്രകളും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള പല ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്.

പലസ്ഥലങ്ങളിലും രക്ത കുഴലുകൾ വികസിച്ചു വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരണം തടിച്ചു പുറത്തേക്കിറങ്ങി നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് മോശം പല ആളുകളും തന്നെ എത്ര നേരമാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ ടോയ്‌ലറ്റ് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്.ഈ പറയുന്ന അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന പൈൽസ് റിലെറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്.

   

മലമുറികി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് പാസായി പോകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഏരിയകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പല സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതാണ് പൈയിൽസ് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.