പ്രവചനം സഫലമായി, ശനിയുടെ അപഹാരം ഒഴിയുന്നു.. ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇനി രാജയോഗം.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവന്ന നിറയ്ക്കുവാനും അതേസമയം കഷ്ടകാലവും ദുരന്തവും സർവ്വനാശവും വിധിക്കുവാനും ഒരേപോലെ കഴിയുന്ന ദേവനാണ് ശനിദേവൻ ശനിദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് പതിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നേടുവാൻ.

സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല അതേസമയം ശനിദേവന്റെ ദോഷമാണ് അതായത് ശനി ദോഷമാണ് നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടകാലവും ദുരന്തവും കണ്ണുനീരും വിട്ടൊഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ 2 വിഭിന്ന തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും പോകുന്ന ദേവനാണ് .

   

ശനി ദേവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനവും ശനിദേവനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.