നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് നിർമിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് 2024ലും ശാസ്ത്ര മെത്ര ഏറെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ട് പോലും ഈ കന്നിമൂല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും എല്ലാം പേടിയാണ് അതേപോലെതന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ കന്നിമൂല എത്രത്തോളം.

പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം എന്തൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം ഇതിൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് വിശദമായിട്ട് പറയുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പൊതുവേ നോക്കികഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കന്നിമൂലയുടെയും .

   

ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് മാത്രമല്ല വാസ്തു ദോഷം അകത്തുവാനുള്ള പല ഓൺലൈൻ വസ്തുക്കളും അത് ലോകത്തുകൾ അതുപോലെതന്നെ തൂക്കിയിടുന്ന ചെയിനുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.