രാവിലെ കത്തിച്ച എണ്ണ,വിളക്ക് തിരി ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്,വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെയധികം ആളുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെയും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുകയും വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അഥവാ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആളുകൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല .

ഈ വിളക്ക് തിരി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കളയുന്ന ശീലമുള്ളവർക്ക് അത് എവിടെയാണ് കളയേണ്ടത് എന്നതിൽ ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ രണ്ടാമത് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ രാവിലെ നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം

   

എടുക്കാമോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.