വാസ്തു പ്രകാരം വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപ്രകാരമാണ് നാം ഏവരും വീടു പണിയുന്നതും വീട്ടിൽ പല വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്നതും എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരുന്നു ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുദ്ദിഷ്ടനോട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ വാസ്തുപ്രകാരം.

വീട്ടിൽ ചില വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്നതിനാൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ദോഷം വന്നുചേരുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ വീടിനുള്ളിൽ ചെടികൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇലകൾ ഉണങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉടനെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

   

ഇല്ലെങ്കിൽ അവ ദോഷമാവുകയും വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്ന ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഉണങ്ങിയ പൂക്കളം നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും നിത്യവും പുഷ്പങ്ങൾ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവ ഉണങ്ങിയാൽ അവ ഉടനെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ യുവ ധന നഷ്ടത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനും വഴിവയ്ക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.