നാളെ പുറത്ത് പോകുന്നവർ കൈയ്യിൽ ഈ വസ്തു വെക്കാൻ മറക്കല്ലെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നാളെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് കാരണം കൃഷ്ണപക്ഷ അമാവാസി തീയതിയാണ് നാളെയും 2002 ജൂലൈ 5 വെള്ളിയാഴ്ച വെളുപ്പിനെ 4 58 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും 2024 ജൂലൈ 6 ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയും നാല് 27നെയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ തന്നെ ഈ സമയം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമാകുന്നു അതെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് .

പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നാളെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യതീർത്ഥ സ്നാനം ആകുന്നു ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് സർവ്വാശ്വരങ്ങളും വന്നുചേരുന്നതിനെയും സഹായകരമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി പരാമർശിക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന് .

   

പിതൃ ദർപ്പണം ആണ് നാളെ പിതൃതർപ്പണം ചെയ്യുന്നതും അതീവ ശുഭകരം തന്നെയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ സാധിക്കുന്ന ഏവരും നാളെ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.