രാവിലെ കത്തിച്ച എണ്ണ,വിളക്ക് തിരി ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്,വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ വളരെയധികം ആളുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച തിരിയും വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അഥവാ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആളുകൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രവുമല്ല ഈ വിളക്ക് തിരിയും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കളയുന്ന ശീലമുള്ളവർക്ക്.

അത് എവിടെയാണ് കളയേണ്ടത് എന്നത് ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഈ രാവിലെ നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം എടുക്കാമോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്.

   

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി പറയുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് എരും തിരിഞ്ഞാലും കരിംതിരി എരിയരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.