ആവേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മേളവും എല്ലാം ആവോളം ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ചൊല്ലുപോലും മലയാളികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പെരുന്നാളും ഉത്സവം തുടങ്ങിയും കല്യാണങ്ങൾക്ക് വരെയും ഇപ്പോൾ പതിവാണ്.

ശിങ്കാരിമേളം ചെണ്ടയും ഇലത്താളവും കൊമ്പും കുഴലും ഒക്കെയാണ് വാദ്യമേളങ്ങളിലെ പതിവ് ഉപകരണം ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള മേള പൊരുക്കത്തിന്റെ ആവേശം വാനോളം ഉയർത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മുറുക്കിന്റെ വീഡിയോ ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതും കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കാണുക.