കോസ്മെറ്റിക് ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ജോലി അവസരങ്ങളിൽ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉടമയും ടൂവീലർ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെ കോസ്മെറ്റിക് ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് .

വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എൽസി 8 മണിക്കൂർ വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് 18 രൂപ മുതൽ പി എഫ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കണ്ടു.

   

https://youtu.be/iaXUKLNaGWw