ബംഗാളി കാണിച്ച അത്ഭുതമല്ല അത് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ രഹസ്യം ഇങ്ങനെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ബംഗാളി കാണിച്ച അത്ഭുതമല്ല അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇങ്ങനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു വീടിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കോണിപ്പടികളുടെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആയത് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ബംഗാളി എന്ന പേരിൽ ഒരു റൂമിന്റെയും വാതിലിനു മുൻപിൽ തന്നെ കോണിപ്പടികൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു .

അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏതോ പ്രദേശത്തെ സംഭവിച്ച ഈ ചിത്രം വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ബംഗാളിയെ മാത്രം എങ്ങനെ കുറ്റം പറയും എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉയർന്ന ചോദ്യവും ഇത് വംശീയമായിട്ടും അതിക്ഷേപിക്കാനാണ് എന്നും ചിലർ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് കഴിയുന്ന ഇടം വരെ ഇത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പണിഞ്ഞ വരും ഉടമസ്ഥരും വലിയ ആശ്രിതക്കാരാണെന്ന് ഒരു പ്രധാന കമന്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.