വയസ്സായ കാക്കകൾ എവിടെ പോയാണ് മരിക്കുന്നത്?

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഗൂഢതകളും വിചിത്രമായ സ്വഭാവ രീതികളും ഉള്ള പക്ഷികളാണ് കാക്കകൾ അത് എന്താണെന്ന് അല്ലെന്നും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷോക്ക് അടിച്ചു കിടക്കുന്ന കാക്കകളിലെ അല്ലാതെ സാധാരണ ചതി കിടക്കുന്ന കാക്കുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു വിചിത്രമായ കാരണമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാക്കകളുടെയും.

വിചിത്രമായ ലോകത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ലോകത്തിൽ നിരവധിത്തരം കാക്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കാക്കകൾ രണ്ടുതരമേയുള്ളൂ പാൻകാക്കകളും പണ്ടുമുതൽ കേൾക്കുന്നതുപോലെ ആളുകളുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി കാക്കകൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

   

കൂടു നശിപ്പിച്ചവരെ അടക്കം കാക്കകൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന കഥകൾ നാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവയുടെ വൈരാഗ്യ മനോഭാവത്തിന്റെ തെളിവാണ് വൈരാഗ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പുറമെ മറ്റുകാക്കകളുമായിട്ട് ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും ഗവേഷണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.