ഭയമുള്ളവർ കാണരുത്!⚠️ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടണം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പാമ്പുകൾക്കിടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു വർഗ്ഗമാണ് പെരുമ്പാമ്പുകൾ കാരണം മനുഷ്യരെ ജീവനോടെ വീഴാറുള്ള ഏക പാമ്പ് പെരുമ്പാമ്പുകൾ ആണ് അത്തരത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പുകൾ മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് .

കടക്കാം 2013 ലോക സ്റ്റേറ്റ് ആന ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതും കാനഡയിലെയും ഒരു പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പെരുമ്പാമ്പ് അഞ്ചും ഏഴും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ടു സഹോദരങ്ങളും ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.