ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് യോഗ്യത എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി നേടാൻ പത്താംക്ലാസും പ്ലസ് ടു പാസായവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അനുയോജ്യമായ ജോലി ഒഴിവുകൾ സാലറി വരുന്നത് 15000 മുതൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം വരെ ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യം .

തമ്മിൽ തന്നെ നൽകുന്നതാണ് പ്രായപരിധി വരുന്നത് 18 വയസ്സിനും 25 വയസ്സിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തേക്കടിക്കടത്ത് റിസോർട്ടിലേക്ക് താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഫാമിലിയെ ആവശ്യമുണ്ട് സാലറി വരുന്നത് 25000 രൂപ ഭക്ഷണവും താമസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇.

   

https://youtu.be/L-2Uin7b8Ew