ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരമുള്ള ഐ ജി എം എഫ് ലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് പാക്കിംഗ് ഹെൽപ്പർ അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ യോഗ്യത എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ .

പ്രായം 17 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ശമ്പളം വരുന്നത് 18000 മുതൽ 27000 രൂപ വരെ താമസം ഉണ്ടായിരിക്കും ജോലിയിൽ മുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇.

   

https://youtu.be/V6s0MkNMgjc