ഈ അച്ഛനും മകളും കല്യാണത്തിന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അച്ഛൻ എന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ലോക്കാണ് അമ്മമാർ എത്ര നോക്കിയിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡൽ ആണ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരുള വായിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതും ഉരുള കൊടുക്കുന്ന.

അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കുകയും എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് അല്ല അച്ഛനമ്മമാരും ഇതേപോലെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇതേപോലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കട്ടെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.