അങ്കണവാടിയിൽ കരയുന്ന ആൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഈ പൊന്നുമോൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്കൂൾ ജീവിതം വളരെ സുന്ദരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കളിയും ചിരിയും കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അവര പതിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും അത് പറഞ്ഞിരിക്കാനേ സമയം കാണത്തുള്ളൂ അവരുടെ കളിയും തമാശയും.

കാണാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം എത്ര സാലറി കിട്ടി വലിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാലും ലഭിക്കുകയില്ല ചെറിയൊരു കിട്ടി സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അവന്റെ കൊച്ചു വിധം താടിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.