വീട്ടിൽ കാന്താരിമുളകും മയിൽപീലിയും ഉണ്ടോ? ഇനി ഒറ്റ പല്ലി പോലും വീടിൻറെ പരിസരത്ത് അടുക്കില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നും എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെയും മുഴുവനായിട്ടും കാണുവാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ.

നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെയും റൂമുകളിലെ ബെസ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതേപോലെ അതിനുള്ളിൽ കവർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസും അതേപോലെതന്നെ പേപ്പറും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്.

   

അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഹരിത കർമ്മ സേനയ്ക്ക് കൊടുക്കാറാണല്ലോ പതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതുപോലെ രണ്ട് കബറും എടുത്തിട്ടും ഈ രീതിക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് പേപ്പർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/XrE8aZcFEWw