കേരളത്തിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് സ്ഥിരം നിയമനം എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ സ്ഥിരം നിയമനം എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല താമസവും ഭക്ഷണവും കമ്പനി സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം സാലറി വരുന്നത് .

15000 രൂപ മുതൽ 24000 വരെ……കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്…….എറണാകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഫാഷൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് സെയിൽ സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇.

   

https://youtu.be/0iE6wwafjwc