ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുൻപ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സന്തോഷവാർത്ത അറിയും.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷപരമായ ചില ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ദിവസം ജ്യോതിഷത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി സമയം തന്നെയാകുന്നു ജൂൺ 18 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ദിവസവും ചന്ദ്രൻ തുലാം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് മിഥുനം രാശിയിൽ സൂര്യൻ ശുക്രൻ ബുദ്ധൻ എന്നിവയുടെ സംയോജനവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാകുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് ജേഷ്ഠൻ മാസത്തിലെ ശുക്ലം പക്ഷത്തിലെ ഏകാദേശി കൂടിയാകുന്നു ഈ ദിവസം എല്ലാം ഏകാദേശിവൃതം ആചരിക്കുന്നതുമാണ് .

നിർജ്ജല ഏകാദേശി വൃദ്ധ അനുഷ്ഠാന ദിനത്തിൽ പ്രീപ്സ് കരയോഗവും ത്രീ ഗ്രഹയോഗം ശിവയോഗം സിദ്ധയോഗം ചോതി നക്ഷത്രം എന്നിവയുടെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംയോജനവും സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു ജ്യോതിഷപ്രകാരം നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർജലാ ഏകദേശ വ്രതാ ദിവസവും രൂപന്ദ്ര പെടുന്ന ശുഭയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പരാമർശിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുക തന്നെ ചെയ്യും.

   

എന്ന് പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കടാക്ഷവും ഇന്നേദിവസം ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയാകുന്നു ഇന്നേദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷിപൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്‍റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.