ഗ്രീൻ ലൈൻ ഗ്രൂപ്പിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ…..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യോഗ്യത ഏതുമാകട്ടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായ സ്ഥാപനത്തിൽ ഷാഫുകൾ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് മാനേജർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫാക്ടറി എൻ ഗോഡൗൺ സ്റ്റാഫ് താമസവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നതാണ് കമ്പനി തന്നെ……

ഗ്രീൻ ലൈൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ അവസരം ഒഴിവുകൾ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് ടെലികോളർ പാക്കിങ് ഗോഡൗൺ സൂപ്പർവൈസർ യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ശമ്പളം വരുന്നത് 16500 മുതൽ 24 2500 വരെ താമസവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും എല്ലാ ജില്ലയിലുള്ള റൂം അപേക്ഷിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

   

https://youtu.be/zyz8GXy-nMQ