സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അത്യാവശ്യമായി ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ യൂണിവേഴ്സൽ 50 പരം ഒഴിവുകൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവസരം പത്തും കഴിഞ്ഞ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു സുവർണാവസരം ആണ് ആകർഷകമായ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കും…….. സ്വയം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഗോഡൗൺ.

ഫാക്ടറി കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഡെലിവറി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് നിയമനം വന്നിരിക്കുന്നത് 18 മുതൽ 26 വയസ്സ് വരെയാണ് ഏജ് വേണ്ടത് ശമ്പളം 15,000 മുതൽ 34000 വരെ താമസ സൗകര്യം ഭക്ഷണവും തമ്മിൽ തന്നെ നൽകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക👇👇.

   

https://youtu.be/J98kAMnHH6w