ഗവൺമെന്റ് അപ്പ്രൂവ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് യുവതി യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്ഥിരം നിയമനം ഗവൺമെന്റ് അപ്പ്രൂവ് പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് എസ്എസ്എൽസി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ യുവതി യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട് 18 വയസ്സിനും 28 വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല .

എല്ലാ ജില്ലാക്കാരെയും പരിഗണിക്കും സാലറി 17 300നും ഇടയിലാണ് താമസം ഭക്ഷണവും കമ്പനി തന്നെ നൽകുന്നതാണ്….. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ട്രാവൽ ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്ഥലം കോട്ടയം ടൗൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

   

https://youtu.be/VITvYOeXmYo