അച്ചനോട് ലേലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ്… ഇതിപ്പോ ചിരിച്ച് ഒരു വഴിക്കായി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രസകരമായി വരുന്ന കാഴ്ചകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നേർച്ചയായിട്ട് ലഭിച്ച .

സാധനങ്ങൾ ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛനും ലേലം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ലേലം ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതും കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.