കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലുള്ള പുതു പെണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാണ് അവൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്റ്റേജിൽ ഒപ്പനക്കാരുടെ നൃത്തം കൂടുകളും ബഹളവും അവരുടെ പാട്ടും കളിയും കൊണ്ട് മുഖരിതമായി അന്തരീക്ഷം മാളിയേക്കാൾ ഹാജിയുടെ നാലുകെട്ട് ഉത്സവ തിമിർപ്പിലാണ് വെരി വെരിൻ ഓരോരുത്തരും വന്നതും കുരിശിന്മേൽ ഇരുന്നാട്ടെ.

ഹാജിയാരുടെ ഇളയ മകൾ സുലേഖയുടെ നിക്കാഹ് പൊടിപൊടിക്കുന്നത് നാടക വിവാഹം വിളിച്ചു അതൊരു ആഘോഷം തന്നെയാക്കി ഹാജിയാർ പുയ്യാപ്ല ബഷീർ ആണെങ്കിൽ വലിയ കച്ചവട പ്രമുഖൻ അലിയുടെ മോൻ ബഷീർ യൗവനയുക്തനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ സൗന്ദര്യ നിലവാരത്തിന് അനുസരിച്ച് കേരളം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു ഒടുവിൽ.

   

കണ്ടെത്തിയതാണ് മാളിയേക്കൽ അബ്ദുൽ റഹിമാൻ ഹാജിയുടെ ഇളയ മോളായ നമ്മുടെ സുലൈഖയുടെ സൗന്ദര്യം ബഷീറിനെ നന്ദി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അതിലും ഇഷ്ടമായത് വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്കും ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് അവളുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവൻ കണ്ടു കൂടുതൽ ആയിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലുള്ള പുതു പെണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാണ് അവൻ.

https://youtu.be/QCY9dPN2wVQ