വയസ്സായ ഈ മനുഷ്യൻ നടുറോഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും അമ്പരന്നു പോയി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവ് പല ആളുകളെയും വൈറലാകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും പാടിയും പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും.

വയറിളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽ റോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാട്ടുപാടുന്ന ഈ പ്രായമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.