സമയം തെളിഞ്ഞു 9 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗം .

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപൻ ആയിട്ടാണ് സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ജ്യോതിഷോപ്പരമായിട്ട് പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജൂൺ 15ന് രാവിലെ അഥവാ വെളുപ്പിനെയും നാല് 27നേയും ഇടവം രാശി സഞ്ചാരം മതിയാക്കിയും.

മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഒരു മാസം ഇതിനും രാശിയിൽ തുടർന്നതിനുശേഷം ജൂലൈ 16ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 11 19 ഓടെ കർക്കിടക രാശിയിലേക്ക് സൂര്യൻ പ്രവേശിക്കുന്നതാകുന്നു ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടാണ് സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നത് സൂര്യൻ കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാൽ.

   

ചില രാജ്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണഫലങ്ങൾ ഇരുട്ടിനു എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നത് എന്ന് വിശദമായിത്തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.