സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചത്…കളി കാര്യമായി…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കോമഡി സ്റ്റേജ് പരിപാടി സംഭവിച്ചത് വൈറലായി സ്റ്റേജ് പരിപാടിയുടെ പ്രതികരണമായി സംഭവിച്ചത് കളി കാര്യമായി എന്റെ ശിവനെ എന്താ സ്പീഡ് എന്താ ടൈം എന്ന് ആ പോക്ക് അപ്പുറത്ത് പറമ്പിൽ ആയിരിക്കും വന്നു വീണത് എന്നാലും മറിയയെ .

ഒടുക്കത്തെ ഏറെ ആയിപ്പോയി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ തീർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ വച്ച് എറിഞ്ഞു തീർക്കണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.