വൃദ്ധസദനത്തിലെ സ്ത്രീ ആരെന്നു അറിഞ്ഞു ഞെട്ടി അന്തോവാസികൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്താ മോനെ ഇത് കല്യാണം ആയിട്ട് ഈ ഭ്രാന്തി ഇവിടെയൊക്കെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു ഭ്രാന്തിയാണത്രേയും അമ്മയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മനുഷ്യർ എത്ര സ്വാർത്ഥരാണ് അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം എന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ പന്തലിൽ മുന്നിൽ ഇവൻ ഉണ്ടാകും തീരുമാനമാണ് അത് പറയുമ്പോൾ കൺകോണിൽ.

നിന്നും ഒരു തുള്ളി അടർന്നു വീണിരുന്നു അമ്മ എന്തൊക്കെയോ പൊറുത്തുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിരക്കുണ്ട് ആരൊക്കെയോ വരുന്നു പോകുന്നു പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ശാന്തമായത് ഞാൻ ലക്ഷ്മി അമ്മയെയും അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അമ്മയ്ക്ക് അത് അത്ര പിടിച്ചില്ല.

   

എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വീട് മുതൽ ഞാൻ ആരെയും കയറ്റാതെയും ആപട്ടം മുറിയാണ് പെട്ടെന്ന് അമ്മ ഓടി വന്നു നിനക്ക് വട്ടാണോ തള്ളിയെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയാൽ പോരേ ഇത് അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മുറി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പണികഴിപ്പിച്ചത് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആരുമുള്ളും ലക്ഷ്മി അമ്മാം ഇനി ഈ വീട്ടിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.