കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോ ഒളിഞ്ഞു നോട്ടവും മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നുള്ള കിന്നാരവും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ എങ്ങനെ തുറന്നു പറയും ചേച്ചിയും എന്റെ മോളുടെ ഭാവി എന്താവും ഹരിതയുടെ ചോദ്യത്തിനും കാരണം പുകയ്ക്കുന്ന അടിയായിരുന്നു മറുപടിയും കേറി പിടിച്ചത് നിന്റെ മോളെയാണ് അതും അവളുടെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കാണേണ്ടവൻ അവനെ പേടിച്ചാണോ അതോ നിന്റെ മോളുടെ ഭാവി ഓർത്തിട്ട് ലാവണ്യ രോഷത്തോടെ ചോദിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് .

ഹരിത കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു ആന്റിയുടെ വിളികേട്ട ലാബിനെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയും എനിക്ക് ഇത് പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കണം എന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറ്റം പറയും തള്ളിപ്പറയും സമൂഹം എന്നെ മോശപ്പെട്ടവളായി ചിത്രീകരിക്കും പക്ഷേ അയാൾ അറിയണം അയാളുടെ കുടുംബം അറിയണം എല്ലാം നീതിയുടെ ശബ്ദം ഉറച്ചതായിരുന്നു.

   

മോളെ അറിയാതെ പറ്റിയതാണ് മോളുടെ അച്ഛന്റെ പ്രായം ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും കരുതി അല്ല ഏട്ടൻ മോളേ തൊട്ടത് മോൾക്ക് പിന്നെ എന്തേ അങ്ങനെ തോന്നിയത് രാജീവേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യോ എന്റെ കുട്ടിയെയും മോൾക്ക് തോന്നിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/HcrFob7zbsI