നാശം പിടിച്ച ജന്മം മച്ചി പെണ്ണിന്റെ ഒരു മോഹം നോക്കണേ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്തിനാ മോളെ നീ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നേയും പറഞ്ഞതല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്നോട് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് അവസാനം നീ കരയേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കരഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഏട്ടാ ചെറിയ ആറുവർഷം കൂടെ ജീവിച്ചവനെയും വേറെ ഉണ്ടാകുന്ന കൊച്ചിനെ സ്വന്തമായി കണ്ടു ജീവിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചവർക്ക് ഭയങ്കര .

സന്തോഷം ആയിരിക്കില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ മോളെ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം നീ എന്റെ അനിയത്തി ആ നീ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നത് കാണാൻ ഈ ഏട്ടനെ വയ്യ ഇനി ആർക്കും കുത്തിനോവിക്കുവാൻ നിന്നെ ഏട്ടൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ഏട്ടന്റെ ശ്വാസം നിലക്കും വരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

   

https://youtu.be/Dfju9FmBHWc