ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ കടങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടും….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ എട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച യാകുന്നു മൂന്നാം പിറന്നാൾ ദിവസം നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു നാമത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു നാമം നമ്മുടെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും നമ്മൾ ചന്ദ്രനോടും ശിവഭഗവാനോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നാമം ചൊല്ലുന്നതുവഴിയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് .

ഇതുപോലെയുള്ള നാമങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഈയൊരു നാമം ചൊല്ലുന്നതിന്റെയും ഒരു പരിധിയുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ ചൊല്ലരുത് പുലവാലായി മായുള്ളപ്പോഴും ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പീരീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള .

   

വർക്കും പുലവാലായ്മ ഉള്ളവർക്കും ഈ മൂന്നാം പിറ ദിവസം അവരുടെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം മാറ്റി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒരു സ്വിച്ച് വേഡ് പറയാവുന്നതാണ് ആ സ്വിച്ച് വീടിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.