ആദ്യ.രാത്രിയിൽ ഭാര്യ ചെയ്തത് കണ്ട് എല്ലാവരും അന്തവിട്ടു പോയി |

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതെന്താ ധ്യാന ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കുറെ നേരമായല്ലോ എന്താ പറയാനുള്ളത് വേദചിരിയോടെയും ധ്യാന നോക്കി ധ്യാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി സ്കൂളിൽ നിന്നും വേദിയും കൂട്ടിയും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതായിരുന്നു പതിവ് ഇന്ന് പതിവ് പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവനെ അവനോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവർ ബീച്ചിൽ.

എത്തിയിട്ട് പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെയും അവൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല വേദ ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു അഫയർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്താകും നിന്റെ പ്രതികരണം പെട്ടെന്നുള്ള അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അവൾ ഒന്നു പതറിയും ഇതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അത് നീ പറയൂ അപ്പോഴും അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല.

   

അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അവൾ ചിരിച്ചു ഇല്ല വേദം അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ വാക്കുകൾ കൂരമ്പര്യം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുടച്ചു കയറിയും ഒന്ന് പോയേക്കാം എന്താ ഭാവം എന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കാൻ ആണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.