എന്നും അമ്മയെ തല്ലുന്ന അച്ഛനെ റൂമിൽ കയറ്റി വാതില് അടിച്ചിട്ട് മകൻ ചെയ്തത് കണ്ടു അമ്മ ഞെട്ടി പോയി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതെന്താ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ടോ അമ്മയെയും അച്ഛന്റെ പേൻസും ഷർട്ടുകളും അമ്മയിൽ വിവരിക്കുന്നത് കണ്ടു ചോദിച്ചു അമ്മ ഒന്നും മോളി ഇതെന്താ പതിവില്ലാതെ അവന്റെ ചോദ്യത്തിൽ കലർന്നിരുന്നു സാധാരണ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആണല്ലോ വരവ് എന്ന് അവൻ ഓർത്തു അമ്മ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി അവൻ ഇന്നുമുതലാണ് അച്ഛനെ ഇഷ്ടമല്ലാതായത് .

എന്ന് അവർ ഓർത്തു നോക്കി അച്ഛൻ നല്ല ഭർത്താവ് അല്ലാതായപ്പോൾ സദാം അമ്മയെ കരയിക്കുന്ന അച്ഛനെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അച്ഛനും കൊച്ചിയിൽ എന്തോ ബിസിനസ് കാര്യം ഉണ്ട് അത്രയും നാലഞ്ചു ദിവസമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ അമ്മയുടെ മറുപടിയിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തണുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നന്ദു മുറുകിയ മുഖത്തോടെയും അങ്ങനെ ഇരുന്നു നാലഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ അമ്മ കരയുന്ന നാലഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ അമ്മയുടെ.

   

ഉടലിൽ നീലിച്ച് തണ്ണീർത്ത പാടുകളും പുള്ളി അടർന്ന് മുറിവുകളും കാണുന്ന നാലഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ എങ്കിലും അച്ഛന്റെ മുറി കടന്നു വന്നാൽ അമ്മ അതൊന്നും ഭാവിക്കാറില്ല തീർത്ത പാടുകൾ മുണിക്കൊണ്ടു മൂടും കരഞ്ഞും നനഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ നല്ലോണം മഷി എഴുതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.