വീട്ടിൽ ശംഖുപുഷ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ… വീട് മുടിഞ്ഞു പോകും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ട് എന്നാൽ വൃക്ഷ ശാസ്ത്രപ്രകാരം വാസ്തുപ്രകാരവും ചെല്ലാം സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ പാടുള്ളതല്ല ഇവ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ദോഷകരമാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ നടുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ചെടികൾ വളർത്തുന്നതിലൂടെയും വീടുകളിലും.

നാൾ കൊന്നാൽ ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യവും വന്നുചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ സൗഭാഗ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ് നീല ചങ്ക് പുഷ്പം എന്നു പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും പാഞ്ചജന്യ ശംഖിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ നീല ശങ്കുപുഷ്പം അതിനാൽ ഇവ വളരുന്ന വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ശക്തികളെയും നെഗറ്റീവ് .

   

ഊർജ്ജത്തെയും നിമിഷനേരം കൊണ്ടും ഇത് ഇല്ലാതെ ആകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു ഈശ്വരദീനമുള്ള സസ്യത്തെയും വളർത്തുമ്പോൾ അറിയാതെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തെറ്റുകൾ വരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.