എന്നെ കൊണ്ടാക്കി താ ടീച്ചറെ…ഇത്രയും നിഷ്കളങ്കമായ സംഭാഷണം അടുത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്നെ കൊണ്ടാക്കി ടീച്ചറെ ഇത്രയും മക്കളുമായി സംഭാഷണം ഈയടുത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല അവളുടെ പരിഭവത്തിലും ടീച്ചറുടെ മറുപടിയിലുമെല്ലാം

കുഞ്ഞബാല സൗന്ദര്യം കുഞ്ഞും നക്ഷത്ര തിളക്കമുള്ള മുത്തുമണികൾ ആണ് ടീച്ചറുടെ ആ സ്നേഹവും ആ കരുതും നന്മ നിറഞ്ഞ വാക്കും കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.