നാട്ടിലെ പ്രശസ്തനായ സുന്ദരനായ ഡോക്റ്ററുടെ ഭാര്യ ഒളിച്ചോടിയച്ചത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഒപ്പം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭാര്യാദ തന്നെ വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ തണൽ തേടി പോയിട്ട് വർഷങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അവൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച കാരണമെന്തെന്ന് മാത്രം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള വേർ പീടികയിലെ കാരണം തേടിയപ്പോൾ തനിക്ക് അറിയാത്ത ആകാരണത്തിന്റെയും ഉത്തരം .

കണ്ടെത്താൻ ആകാതെ അയാൾ മൗനം കൂടിയിരുന്നു കോടതിയിൽ വച്ച് ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മുൻപിൽ ഒട്ടും മടിയില്ലാതെയും മക്കൾ അച്ഛന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് അറിയിച്ചു അതൊരുപക്ഷേ അമ്മ തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനെ കാരണം അറിയാത്തതിനാൽ ആകാം അത് അയാൾക്ക് വലിയൊരു.

   

ആശ്വാസം ആയിരുന്നു ഒരു വീട് ആകുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയോ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നിശ്ചയം ഉണ്ടാവുന്നതും മനസ്സിനെ വല്ലാത്ത ഒരു സുഖം നൽകും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ ഉറക്കം വരുന്നത് വരെയും ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോട്ടം അയച്ചുകൊടുക്കും വെളിച്ചത്തോടൊപ്പം ചുമരിൽ പതിനൊന്നാം കറുത്ത നിഴൽ ചിത്രങ്ങളോടും മൗനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സമ്മതിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.