സ്‌കൂളിൽ കുട്ടി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത് കേട്ടപ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് വരെ ചിരി അടക്കാനായില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്കൂളിൽ കുട്ടിയെ ചൊല്ലിയത് കേട്ടപ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് അവരെ അടുക്കാനായില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ പ്രതിവട്ടം തെറ്റിയപ്പോൾ പതറാതെ ധൈര്യപൂർവ്വം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ പൊന്നുമോൾ ഇന്നത്തെ കയ്യടി .

ഇവിടെ ചിരിക്കുന്നവർ ആരും ആ കുഞ്ഞിനെ പരിഹസിക്കുന്നത് അല്ല ആ നിഷ്കളമായ സംസാരം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.