ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശ്രീരാമനെയും അറിയാത്തവർ ആരുണ്ട് രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഏവരുടെയും മനസ്സിൽ ശ്രീരാമന്റെ ചിത്രമാണ് തെളിഞ്ഞുവരുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ഏഴാമത്തെയും അവതാരമായി ശ്രീരാമന്യം ആരാധിക്കുന്നത് പുരാണങ്ങളിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം വളരെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ദശാവതാരങ്ങളിൽ.

ഏഴാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് ശ്രീരാമനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് രാമന്റെ നാമം എത്ര മനോഹരമാണ് അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയിൽ ക്ഷേത്രാ യുഗത്തിൽ പരിപാലകനായ ശ്രീരാമനെ ഭക്തർ പൂർണ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുകയും ഭക്തിയിലും മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രീരാമന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കഥകൾ നമുക്ക് ഇന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് രാമജന്മഭൂമിയും അയോധ്യയിൽ .

   

ശ്രീരാമന്റെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനത്തിനേയും ഒരുങ്ങുകയാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ വേളയിൽ ശ്രീരാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികമാർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.