പാമ്പ് ഇനി വീട്ടിൽ വരുന്നത് വെറുതെ അല്ല ഇത് സംഭവിക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം സകല ദേവതകളുടെയും ഭൂഷണമാണ് സർപ്പങ്ങൾ ശിവനും ഗണപതിയും ഭഗവതിമാരും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠനാഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു മാഗദേവതകളെ ശക്തിയുടെയും സത്യത്തെയും പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് നാഗദേവതകൾ തന്നെയാകുന്നു ഇവരുടെ കോപം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹാരം അസാധ്യം തന്നെയാകുന്നു .

സർപ്പക്കാവുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സർപ്പ കോപത്തിന് കാരണമായിട്ട് പൊതുവേ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇത് സത്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ മറ്റു പല കാരണങ്ങളും സർപ്പ കോപത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് സർപ്പകോപത്തിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളും വന്നുചേരും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുതന്നെയാണ് ഭ്രൂണഹത്യ .

   

സർപ്പ കോപത്തിന് കാരണമാകുന്നു തലമുറകളും നീളുന്ന സർപ്പ കോപത്തിന്റെയും കാരണമാണെന്ന് ബ്രൂണഹത്യാ എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചന ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നിവ സർപ്പ കോപത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.