ശിവാനുഗ്രഹത്താൽ ഈ വരുന്ന 5 ദിവസങ്ങളിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കാര്യം നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജൂൺ മൂന്നാല് 5 6 7 5 ദിവസങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം സൗഭാഗ്യവും ഉയർച്ചയും വന്നുചേരുന്ന സമയം തന്നെയാകുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇടവം രാശിയിൽ രോഹിണി മകീരം ഞാറ്റുവേലകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ കറുത്ത വെളുത്ത .

പക്ഷങ്ങളിലായിട്ട് നീങ്ങുകയാണ് രേവതി മുതൽ തിരുവാതിര വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ യാത്ര ജൂൺ 6 വ്യാഴാഴ്ച കറുത്തു വാവ് വിരുന്നു ചൊവ്വ മേടം രാശിയിൽ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് ഇടവം രാശിയിലും ഇനിയും മകയിരം നക്ഷത്രങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതും ആകുന്നു ശുക്രമൗത്യം തുടങ്ങുകയാണ് ബുധനും .

   

ഇടവും രാശിയിൽ രോഹിണിയിൽ തന്നെയാണ് ബുധനെ ആഴ്ച മദ്യം മുതൽ മവുട്ടിയവും തുടങ്ങുന്നതാകുന്നു വ്യാഴം ഇടവം രാശിയിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് ജൂൺ നാലിനെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഒരു മാസം നീണ്ട അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.