അപര ഏകാദേശി വൃതത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?? എന്നാ കേട്ടോളൂ….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപര ഏകദേശിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏകാദശി വൃദ്ധം എപ്പോൾ ആചരിക്കണം എന്നുള്ളതും വാരണസമയവും ഹരിഹരാസനസമയം എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെതന്നെ കടങ്ങൾ മാറുവാനും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരുവാനും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും മഹാവിഷ്ണുവും ഭഗവാന്റെയും .

അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാനും ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഏകാദേശി ദിനം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പഞ്ചാംഗം പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ 24 ഏകാദേശികൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അധികമാസങ്ങൾ 26 ഏകാദശികളും വരാറുണ്ട്

   

.ഈ ഏകദികളിൽ ഒന്നാണ് അപര ഏകാതെ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യേഷ്ഠൻ മാസത്തിലും കൃഷ്ണ ഏകാദേശിയും അംബര ഏകദിച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപര ഏകാദശി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അല്ല ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതോടൊപ്പം സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും കൈവരുന്നതും അപര ഏകാദേശിയും ഏകദേശം എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/lDBi4ZUCf20