മുക്കുറ്റി വീടിൻ്റെ ഈ ദിശയിൽ നട്ട് വളർത്തു സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടി എത്തും.

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെയേറെ ഔഷധങ്ങൾ നിറഞ്ഞ 10 നാട്ടുചെടികളെയാണ് ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുവാവ് നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ആയുർവേദ ചികിത്സയിലും വളരെ ഏറെ പ്രധാനമാകുന്നതുമാണ് വളരെയേറെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് യുവാവ് അതിനാൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതും ഇവയിൽ ഏവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യമാണ്.

മുക്കുറ്റി എന്നു പറയുന്നത് കുട്ടികളും മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് സുപരിചിതമായുള്ള സസ്യം യുവാവ് പാർവതി ദേവിയുടെ പ്രീതികമായി കരുതുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവ അതിനാൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആകുന്നതും ഈ വിവാഹം നടക്കുവാനും സന്താനങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ചേരുവാനും .

   

യുവ സവിശേഷമായി തന്നെ കരുതുന്നതും ആകുന്നു കൂടാതെ ചിലയിടങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിക്കുന്നതായ സത്യമാകുന്നു ഭാഗ്യം സമ്പൽസമൃദ്ധിയും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനാൽ പറയുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.