ഇന്ന് മറക്കാതെ ഈ നമ്പർ എഴുതു , കടം തീരാൻ ധനവരവിന് പാഴാക്കല്ലെ അവസരം.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വൈശാഖ പൂർണിമ വ്യാഴാഴ്ചയാകുന്നു അതായത് ഇന്നാണ് കുബേര ദേവനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി ദിവസവും പൂർണിമയും വ്യാഴാഴ്ചയും അതിനാൽ ഒരുമിച്ചയും വരുന്നതും അതീവ ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ലക്ഷ്മി കുബേര പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതിനാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും .

പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കടബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും മുന്നേറുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും അനാവശ്യമായ ചിലവുകൾ കൂടാതെ വരവിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുകൾ ഇവയ്ക്കായിട്ട് ഇന്നേദിവസം ചെറിയ ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനെയും ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസം തന്നെയാകുന്നു ഞാനീ പരാമർശിക്കുന്നതായി സമയത്ത്.

   

പ്രത്യേകമായ സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരട്ടിഫലം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നേദിവസം നടത്തുന്ന പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്‍റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.