അവിശ്വസനീയ സംഭവങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ…

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ക്ഷേത്രമാണെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കാളിയദേവിയുടെ മൂലകേന്ദ്രം ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും ശക്തി ഉപാസകരുടെയും ഭഗവതി ഭക്തരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യ ക്ഷേത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദിപരശക്തിയെയും ഭദ്രകാളി രൂപത്തിൽ സപ്തമാതാക്കളോടൊപ്പം പ്രചരിപ്പിച്ചത് .

കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം കേരളത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട അംബികമാരിൽ ഒരു പ്രധാന അംബികയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെയും 674 ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മാതൃ ക്ഷേത്രമാണെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെയും അതിപ്രസിദ്ധമായ ഭരണിയും.0

   

ഈ വർഷത്തെ ഭരണിയിൽ നടന്ന അത്യപൂർവ്വം ആയിട്ടുള്ള അൽഭുത സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം രേവതി വിളക്ക് രേവതിനാളിൽ ശാന്തിക്ക് കാളി ദേവി ദാരിഗിനിമേൽ വിജയം കൈവരിച്ചതിന്റെ പ്രതീകം ആയിട്ടും വടക്കേ നടയിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് ഇതിന് കുത്തി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.