ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക് മുൻപ് ഒരു രൂപ നാണയം ഇങ്ങനെചെയ്യൂ,ജീവിതം രക്ഷപെടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് അതേ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം ദീപാവലിയുടെയും ഏറ്റവും ആരും പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ആയിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന ദിവസമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ധനസുദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ധന ദേ രസവും വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് .

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം ചൊരിയുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ടും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായി ഇന്നത്തെ ദിവസം മാറുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് നിറയുവാൻ നമുക്ക് കോടീശ്വരയോഗം ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന

   

എന്നാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എന്നും നാളെയും ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യേക വിശേഷം പൂജകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും പൂജിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും കമന ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.