ഒരു കഷണം മഞ്ഞൾ ഇതുപോലെ അടുക്കളയിലും ബാത്‌റൂമിൽ വച്ചാൽ മാത്രം മതി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും എല്ലാവർക്കും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം അറിയിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെക്കേഷൻ ആക്കിയല്ലേ ചെറിയ കറക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായിരുന്നു അതിന്റെയൊരു ധ്യാനം അപ്പോൾ.

അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള ഒക്കെ ഒരു മൂർച്ചയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൂർച്ച പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് ട്ടോ .

   

അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെന്റ് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് മൂർച്ച ഉള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ തുമ്പു ഭാഗവും ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഉരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/cw3JcYp8KiE