ഈ പൂക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ട്‌ ഒരു വഴിക്ക് പോയാൽ ഭാഗ്യം തേടി വരും

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ എല്ലാദികളും പൂച്ചെടികളും ഒക്കെ വച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കു നിറയ്ക്കണം നമ്മുടെ വീടിനെയും പരിസരത്തും ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകും അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ചെടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പ കൊടുത്തുകൊണ്ടു .

വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൈകൾ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന നടുക അങ്ങനെയല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ വീടിനെ ദോഷമായിട്ടാണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ചെടികളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് .

   

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെയും വാതിലിനും മേലെ ആയിട്ട് വാതിലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നടാൻ പറ്റുന്ന വാസ്തുപരമായിട്ട് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന ചെടിയിലെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.